Kalite Politikası

Kalite politikamız, üyelerimize ve topluma yönelik tanımlanmış amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere etkinliklerini yürütürken üyelerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla, dernek tüzüğüne, yasalara ve kalite yönetim sisteminin koşullarına uygun olarak, üyelerimizin memnuniyetini ve derneğimizin altyapısını geliştirip, sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmak üzere çevreye duyarlı projelerle, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini arttırmaktır.

Çevre Politikası

Çevre Politikamız, üyelerimize ve topluma yönelik tanımlanmış amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere etkinliklerini yürütürken üyelerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla, dernek tüzüğüne , yasalara ve çevre yönetim sisteminin koşullarına uygun olarak; çevre boyutlarını belirlemek , çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı , çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı , çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini arttırmaktır.